+420 775 677 090


Advokátní kancelář Mgr. Marka Ježka, zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou v Praze pod č. 9493, poskytuje právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, občanské, správní, trestní, pracovní a insolvenční, dále právo nemovitostí, smluvní právo, oblast vymáhání pohledávek. Advokátní služby jsou poskytovány na území České, Polské a Slovenské republiky.

Právní služby jsou poskytovány i v cizích jazycích, především v slovenštině a polštině.

 

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.